Інші нормативно–правові акти

Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури

Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів

Про затвердження Положення про Музейний фонд України

Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року
№ 517/885 “Про оперативний обмін інформацією щодо культурних цінностей, оголошених у національний
та міжнародний розшук”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1484/10083

Наказ Міністерства культури України від 11 вересня 2014 року № 744 “Про затвердження Перелікудержавних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається
право проведеннядержавної експертизи культурних цінностей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2014 року за № 1168/25945 

Наказ Міністерства культури України від 08.02.2016 № 36 “Про внесення змін до
Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право
проведення державної експертизи культурних цінностей”

Наказ Міністерства культури України від 03 вересня 2013 року № 819 “Про затвердження форм та
порядків ведення реєстрів культурних цінностей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
05 листопада 2013 року за № 1879/2441