Постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією ” від 06.07.2011 № 727

“Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України” від 03.09.2009 № 928

“Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини” від 21.01.2009 № 21

“Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним” від 03.07.2006 № 909

“Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурний заповідник” від 24.06.2013 № 452

“Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток” від 26.09.2002 № 1447

“Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць” від 13.03.2002 № 318

“Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України” від 13.03.2002 № 316

“Про умови передачі культових будівель - визначних пам'яток архітектури релігійним організаціям” від 14.02.2002 № 137

“Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини” від 28.12.2001 № 1768

“Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України” від 27.12.2001 № 1760

“Про використання культових споруд - визначних пам'яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям” від 09.08.2001 № 1005

“Про затвердження Списку історичних населених місць України” від 26.07.2001 № 878